/sk/article/25278/priemyselna-a-stavebna-produkcia-napriek-silnejsiemu-zaveru-zostal-priemysel-v-tretom-stvrtroku-zaporny/ Priemyselná a stavebná produkcia: Napriek silnejšiemu záveru zostal priemysel v treťom štvrťroku záporný.

Priemyselná a stavebná produkcia: Napriek silnejšiemu záveru zostal priemysel v treťom štvrťroku záporný.

Priemyselná produkcia za tretí štvrťrok klesala podobným tempom ako v druhom štvrťroku, v auguste a septembri však z medzimesačného pohľadu vidieť postupnú akceleráciu výroby. Naopak, stavebná produkcia sa v treťom štvrťroku zvýšila.

Stavebná produkcia sa v treťom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim zvýšila o 1,0 % a to najmä kvôli novej výstavbe. Opravárenské a údržbárske práce naďalej klesali. Z hľadiska výrobného zamerania si mierne kladný medzikvartálny rast zachovala aj výstavba infraštruktúry.

V septembri 2017 sa priemysel v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlil na 1,2 %, čím nadviazal na korekciu slabého vývoja z júla 2017. Pokračovalo oživenie výroby dopravných prostriedkov, ku ktorému sa pridal pozitívny vývoj vo výrobe kovov. Ani priaznivý vývoj v auguste a septembri však nedokázal eliminovať júlový prepad produkcie a priemysel tak v treťom štvrťroku skončil v záporných číslach.

Za celý tretí štvrťrok 2017 priemysel poklesol o 0,7 %, čo je zhruba podobný výsledok, ako v minulom kvartáli. Priemysel stále tlmila výroba automobilov, čiastočne aj výroba potravín. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zlepšil vývoj v elektrotechnickom a petrochemickom priemysle. Darilo sa výrobe kovov, ktorá počas celého štvrťroka pôsobila prorastovo, v auguste a v septembri na medzikvartálny rast pozitívne vplýval nábeh výroby ropných produktov po skončení rekonštrukčných odstávok.

 
 
Autor: NBS, Dátum 13.11.2017