/sk/print/25032/uskalia-konkurznych-konani-diskusia-24112016/ Úskalia konkurzných konaní (diskusia 24.11.2016)

Úskalia konkurzných konaní (diskusia 24.11.2016)

SEMINÁR BOL ZRUŠENÝ.

.

 

Časový rozvrh udalosti: 24.11.2016 14:00 - 24.11.2016 17:00

Miesto konania: Bratislava

Autor: SF, Dátum 25.10.2016